ഭവന നിർമ്മാണങ്ങളിലെ പാളിച്ചകൾ part -1

 
ഒരു ഭവനം എന്ന സ്വപ്നവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു ഒടുവിൽ കയ്പേറിയ അനവധി അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട പലരെയും ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടു പരിചയപെടുകയുണ്ടായി . ആ നേർകാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ ചുവടുവെയ്പ്പിനും കൈത്താങ്ങായി .ഈ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നു .സ്വന്തം ഭവനമെന്ന മോഹവുമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കും ഈ അറിവുകൾ ഗുണകരമാകും എന്ന് പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു .
സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഭവന നിർമാണത്തിനായി വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുമ്പോൾ 4 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുക .
 
1 . പ്രധാന പാതകൾക്കും ടൗണുകൾക്കും വളരെ സമീപത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. കടകളും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും അടുത്തുണ്ടാകുമെങ്കിലും പാതകളിലെ പൊടിയും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും തിരക്കുകകളും ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്കു ദോഷമായി മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികമാണ് . അലർജിയും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പല അസുഖങ്ങൾക്കും പ്രധാന കാരണം ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങളും പൊടികളുമാണ് . മാത്രമല്ല ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടന്ന് വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാകാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടു തന്നെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഭാവിയിൽ നേരിട്ടേകാം.
 
2 . ആശുപത്രി , എയർപോർട്ട് തുടങ്ങിയ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു സമീപമാണ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തു എങ്കിൽ അവിടെ ഭവനം നിർമിക്കാൻ ഒരുപാടു കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടതായി വരും . ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമീപം നിർദിഷ്ട ദൂരം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വികസനങ്ങൾ മുൻ നിർത്തി അതാതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ പെർമിറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളു . അനവധി നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതായി വരും അവിടെ വീട് നിർമിക്കുന്നതിന് . ആർമി , നേവി പോലുള്ള സേന വിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യാലയങ്ങൾക്കു സമീപമാണ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നില വീട് മാത്രമേ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു .
 
3 . വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രമാണത്തിൽ എന്തായിട്ടാണ് രേഖപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നിലം , ഗ്രീൻഫീൽഡ് തുടങ്ങിയ ഗണത്തിലാണ് വസ്തു എങ്കിൽ അവിടെ പെർമിറ്റ് കിട്ടുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ് . പരമാവധി 1200 sq ft വരെയാണ് നിലമാണെങ്കിൽ അനുവദിക്കുന്നത് .
 
4 . പ്ലോട്ട് തിരിച്ചുള്ള ഭൂമിയാണ് എങ്കിൽ അടുത്തുള്ള സ്ഥലവുമായി നിശ്ചിത ദൂരത്തിൽ മാത്രമേ വീട് നിർമിക്കാൻ അനുവാദം ലഭിക്കുകയുള്ളു ,അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള വീടുനിർമിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല .
 
ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
 
കൂടുതൽ അറിവുകൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും Make My Cave ന്റെ Technical Informative Wing മായി സൗജന്യമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് .
 
Make My Cave Constructions
Main Office: Kannanmoola jn Medical College p.o ,trivandrum
Phone: +91 9567424111 Phone: +91 9526125197
Web: makemycave.com
admin's picture

About the Author

About: 

Hi, Make my cave is a leading construction company in kerala